สำนักงานใหญ่

ที่อยู่
94/7 หมู่ที่ 7 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์
ออฟฟิศ 053-755155
แฟกซ์ 053-716296
อีเมล
ทั่วไป [email protected]
ทรัพยากรมนุษย์ [email protected]
เวลาทำการ
09:00 – 20:00 ทุกวัน

สาขาเชียงของ

ที่อยู่
104/3-4 หมู่ที่ 12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทรศัพท์
ออฟฟิศ 053-655501
เวลาทำการ
08:00 เป็นต้นไป ทุกวัน

สาขาแม่สาย

ที่อยู่
639 หมู่ที่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
โทรศัพท์
ออฟฟิศ 053-640339
เวลาทำการ
08:00 เป็นต้นไป ทุกวัน
back